Sint-Lutgardis behaalt nieuw label: wij zijn een sportieve school!

Op de MOEV-Apotheose, want SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) heet voortaan MOEV,  werden in juni heel wat scholen gelauwerd. Deze scholen zijn laureaat van ‘Sport beweegt je school 2.0’ voor het schooljaar 2017-2018.

Sint-Lutgardis is één van deze sportieve scholen. Onderstaand behaald label van laureaatschool ‘Sport beweegt je school 2.0’ toont ons engagement voor meer beweging op school aan de buitenwereld!

Comments are closed.