Leerlingen die starten in het 1ste jaar secundair onderwijs op 1 september 2023 kunnen inschrijven op campus Rozenberg, campus Sint-Jan Berchmans en campus Sint Paulus. Naast het aanbod in de A-stroom (FAST, PLUS en FLEX) kan een leerling die kiest voor de B-stroom (PRO) op deze 3 campussen terecht.

Hoe ziet de eerste graad eruit?

Aanbod tweede leerjaar

In het tweede leerjaar kan je op onze school kiezen voor:

2A module FLEX
=> BasisoptiesVoeding & horeca – Maatschappij & welzijn – Moderne talen & wetenschappen – Sport – Economie & organisatie

2B module PRO
=> Basisopties:
 Maatschappij & welzijn: Haarzorg – Maatschappij & welzijn: Verzorging – Voeding & horeca – Sport – STEM: schilderen – Economie & organisatie 

Pedagogisch verantwoordelijke

1e graad

Bjorn Beyens
Tel: 014 202020
bjorn.beyens@sintlutgardis.be

STOER, een vooruitstrevende manier van lesgeven

STOER staat voor STuderen Op Eigen Ritme. Het uitgangspunt is dat de leerling centraal staat en onder begeleiding op eigen ritme leerstofgehelen verwerkt.

Team-teaching:
• 2 leerkrachten voor de klas
• 2 klassen samen

Doel:
• Meer differentiatie en meer ondersteuning bieden
• Werken rond ‘leren leren’ (planning maken, zelfstandig werken, zelfreflectie, …)

Hoe?
• Weekplanning
• Mogelijkheden: veel instructie – korte instructie – zelfstandig werken (al dan niet in groep, per 2, …)

Waar heb je les?

Een goed uitgerust technieklokaal

PO-lokaal met ruime banken voor elke leerling

STOER-lokaal met mogelijkheden tot differentiëren en zelfstandig werk

zeer ruime lokalen in onze nieuwbouw

Scroll naar boven