Ouderraad

Wil jij als ouder ook je zegje kunnen doen in de school?

Wil jij samen met andere ouders een ontmoetingsactiviteit organiseren?

Wil jij een handje toesteken bij één van onze ondersteunende acties?

Kortom…

Wil jij als ouder een steentje bijdragen aan de goede werking van de school?

Dan is de ouderraad (vroegere oudercomité) misschien wel iets voor jou!

Wat?

Het participatiedecreet regelt de inspraak van ouders in het plaatselijke schoolbeleid.

Inspraak veronderstelt betrokkenheid. Onze ouderraad verhoogt deze betrokkenheid bij het schoolgebeuren door:

U kan het huishoudelijk reglement van de ouderraad bekijken via volgende link: open het huishoudelijk reglement…

Contacteer de ouderraad

Voel jij het kriebelen om actief toe te treden tot de ouderraad of kom je graag helpen tijdens activiteiten? Of heb je een vraag? Laat ons dit dan weten via mail: ouderraad@sintlutgardis.be.

 

Verslagen ouderraad

Verslag 25 mei 2017

Verslag 22 maart 2017

Verslag 16 november 2016

Verslag 25 mei 2016

Verslag 23 maart 2016