logo
SCHRIJF JE IN

De leerlingenraad van onze school heet ludiek “het MAF-team”. Waarom?

Vooreerst al omdat je een beetje maf moet zijn om, als vertegenwoordigers van de leerlingen, de kar te willen trekken.

= mening

Zo vragen we regelmatig de mening van leerlingen via een enquête.

Dit jaar willen we jullie mening omtrent de examenregeling, waaraan we de opbrengst van de spaghetti spenderen,hoe we meer kleur op de speelplaats krijgen…Ook de directie wilt soms weten wat er in de leerlingen omgaat.

Onze voorzitters proberen zo veel mogelijk naar de vergaderingen van het medezeggensschapscollege (MZC) te gaan en zo de leerlingen van onze school te vertegenwoordigen in de KSOM.

= actie

Met het startmoment gingen we op zoek naar MAFFE leden.

Spaghetti-avond

Door de dopjesactie hebben we niet alleen aandacht voor het milieu (sorteren en recycleren), maar steunen we ook een sociaal doel (aankoop en opleiding van blindgeleidehonden).

Door “we kleuren de school rood” willen we onze school een vrolijker tintje geven.

= fun

Flash-mob, Sinterklaas, dopjeswedstrijd met als prijs een middag pannenkoekenfestijn voor de winnende klassen, het galabal van Chrysostomos…

We sluiten ons werkjaar af met een fun-trip voor de leerlingen die zich een heel jaar ingezet hebben voor het MAF-team.

We vergaderen ongeveer om de twee weken op dinsdagmiddag in F002 (PO-lokaal).

Onze bedoeling is: door jullie Mening en met onze Acties meer Fun te brengen!

Welkom op onze spaghettiavond op 19 oktober!

Ook dit jaar kan je komen genieten van een heerlijke spaghetti op onze school. Houd daarvoor…

Welkom op onze spaghettiavond op 21 oktober!

Onze leerlingenraad nodigt u uit op hun spaghettiavond. Deze vindt plaats op vrijdag 21 oktober…