Leerlingenraad

De leerlingenraad in onze school bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen. Ook jij kan deel uitmaken van de leerlingenraad. In september ontvang je hiervoor een uitnodiging.

Wat doet de leerlingenraad zoal?

De leerlingenraad komt twee keer per maand samen om activiteiten te organiseren zoals de start van het nieuwe schooljaar, spaghettiavond, het mosselfestijn, Valentijn, Sinterklaas,…

Ook proberen we de noden van alle leerlingen in kaart te brengen en we bekijken op welke vragen we kunnen inspelen. Er was bijvoorbeeld nood aan meer sportactiviteiten tijdens de middagspeeltijd daarom hebben we beslist om een pannakooi aan te kopen. Leerlingen hadden graag warme dranken tijdens de pauzes, er komt een warme drankenautomaat en de aankoop extra banken en zitzakken wordt gesponsord door de leerlingenraad… En al dat harde werken wordt op het einde van het schooljaar beloond met een leuke uitstap naar een pretpark.

Ouderraad

Wil jij als ouder ook je zegje kunnen doen in de school?

Wil jij samen met andere ouders een ontmoetingsactiviteit organiseren?

Wil jij een handje toesteken bij één van onze ondersteunende acties?

Kortom…

Wil jij als ouder een steentje bijdragen aan de goede werking van de school?

Dan is de ouderraad (vroegere oudercomité) misschien wel iets voor jou!

 

 

Wat?

Het participatiedecreet regelt de inspraak van ouders in het plaatselijke schoolbeleid.

Inspraak veronderstelt betrokkenheid. Onze ouderraad verhoogt deze betrokkenheid bij het schoolgebeuren door:

  • ouders te informeren (verslaggeving via deze website)
  • vormings- en ontmoetingsactiviteiten mee te organiseren (infoavond rond interessant onderwerp, …)
  • ondersteuning te bieden (financiële hulp, …)
  • een beleidsvoorbereidende taak op te nemen (schoolraad adviseren, …)

Contacteer de ouderraad

Voel jij het kriebelen om actief toe te treden tot de ouderraad of kom je graag helpen tijdens activiteiten? Of heb je een vraag? Laat ons dit dan weten via mail: ouderraad@sintlutgardis.be.