De leerlingen van het vierde jaar Verzorging-Voeding bezochten, samen met de bewoners van woonzorgcentrum 'Witte Meren', de Olmense Zoo.  Daar konden ze met volle teugen genieten van alle dieren die er verblijven. Gelukkig hadden onze leerlingen vooraf goed weer besteld, zodat ze er samen een stralende dag van konden maken. Dat het plezant was, bewijzen de foto's wel!
Read more
De leerlingen van 7 Thuis- en bejaardenzorg zijn op dinsdag 12 Juni 2018 naar het crematorium Stuifduin te Lommel geweest. Kyra vertelt: "In een rustige omgeving hebben we meer uitleg gekregen over de werking, begrafenissen, crematies en plechtigheden die hierbij horen. Ook de buitenaula hebben we bezocht om hier in de open natuur toch op een rustige manier afscheid te kunnen nemen van naasten. Wij hebben een rondleiding gekregen door de gebouwen van Stuifduin, zowel bij de crematieovens als bij de plechtigheidszalen en de ontvangstruimtes. Dit was zeker de moeite waard en het heeft ons allemaal stil gekregen om dit eens van dichtbij te mogen bezichtigen."
Read more
Onze leerlingen van het vierde jaar Verzorging-Voeding organiseerden nog een slotactiviteit voor de bewoners van woonzorgcentrum 'Witte Meren'. Zo speelden ze gezelschapsspelen, hebben ze gebiljart, viel er heel wat te snoepen en hebben ze ook nog eens samen gegeten. Een erg mooi slot van een leuke samenwerking tussen onze leerlingen en de bewoners, dus! 
Read more
Onze studenten Kinderzorg trokken in samenwerking met Intersoc een week naar Zwitserland. Een werkvakantie want onze toekomstige leerlingen namen de zorg voor een pak kleuters voor hun rekening. "Het was een nieuwe ervaring voor ons, we hebben echt heel veel bijgeleerd", blikken Joren, Tessa en Silke enthousiast terug. "Eigenlijk was het als een eigen kinderdagverblijf runnen en dus moesten we echt zelfstandig werken." "We bereikten doelen die we in de school niet kunnen bereiken, zoals het contact met de ouders van de kindjes", vult Noa aan. "We hebben kunnen ervaren hoe leuk de job van kinderverzorgster is en tegelijk hebben we gevoeld hoeveel verantwoordelijkheid je hebt." "We hebben goed samengewerkt met de ganse klasgroep, veel overleg gepleegd. We vormden een hechte groep. We hebben van elkaar kunnen leren en dat is een groot voordeel ten opzichte van een stage", zegt Laure. "Dit is een activiteit die de school zeker moet blijven organiseren. Het was geweldig om dit te mogen ervaren, het had nog een week langer mogen duren", besluiten de studenten eensgezind.
Read more
De leerlingen van 5VZ namen deel aan het project 'Happy feet' dat uitgaat vanuit BEFEZO (Belgische Federatie voor Zorgkundigen). Met dit project wil men de zorgkundigen betrekken bij het opsporen van diabetische voeten. "Voor ons als zorgkundigen in spe is het belangrijk dat we een goede zorg kunnen opnemen ter preventie van diabetische voet," legt Davina uit. "Dit doen we aan de hand van een voetonderzoek, een onderzoek van het schoeisel en natuurlijk een goede voetverzorging. Na onze deelname weet ik precies waar ik op moet letten en op welke manier ik zorgend moet handelen," aldus Davina.
Read more
Als school zijn onze leerlingen sterk bezig rond de jongerenrechten. Hierdoor zijn wij ook de eerste jongerenrechtenschool in België. 5VZ heeft rond dit thema ook een voorleesproject gehouden. Ziehier een verslag van Emilia Noels uit 5VZb. Als voorbereiding van het project zijn we met onze klas in de bib een boekje gaan uitlenen voor de leeftijd van 18 tot 36 maanden. Ik heb het boek ‘De Dokter’ van Liesbet Slegers gekozen. Met als recht ‘recht op verzorging’. Naast het voorlezen is het de bedoeling dat we een bijhorende activiteit uitvoeren. We moesten dan op zoek gaan naar een activiteit in verband met ons boekje. Voor deze activiteit hebben we dan als voorbereiding een activiteitenfiche gemaakt. Dat ging heel vlot, ik wist wat ik wilde bereiken met mijn activiteit, hoe ik het ging doen, hoelang iets ongeveer duurde… Daarna hebben we ons boekje voorgelezen aan de hand van een rollenspel. Dan was het zover! De dag van de uitvoering van ons project. Toen we aankwamen in het Molleke kreeg ik een kindje toegewezen. Het kindje was een hele spontane meid en zag er heel vrolijk uit. Ik heb mezelf even voorgesteld en vroeg hoe ze heette, hoeveel jaar ze was… Toen begon ik het boekje wat voor te stellen en te zeggen waarover het ging: de dokter. Ik stelde vervolgens wat vraagjes over de dokter: of ze ooit al eens bij de dokter was geweest, of ze al eens ziek was geweest, of het leuk was als ze naar de dokter ging... en vervolgens las ik het boekje voor. Ze leek in het begin heel geïnteresseerd. Ze keek aandachtig en haar mimiek sprak boekdelen. Naarmate het boekje vorderde begon het kindje het wat saai te vinden. Het was namelijk veel tekst en ze had liever gewoon prentjes had ik de indruk. Dus heb ik in plaats van het voor te lezen wat verteld aan de hand van de prentjes in het boek. Dat vond ze weer wel boeiend. Toen het boekje uit was, begonnen we aan de activiteit. Ik liet eerst mijn voorbeeld zien aan het kindje zodat ze wist wat het ongeveer ging worden en om haar wat te motiveren. Het inkleuren van het doktershoedje vond ze heel leuk, ze werkte met verschillende kleuren en telkens als ze een kleur nam zei ze ook de naam van die kleur. Ik merkte zelf dat ik wou dat het mooi ingekleurd was voor het eindresultaat maar de mevrouw heeft mij doen inzien dat dat er eigenlijk niet echt toe doet. Het belangrijkste is dat het kind zich vermaakt en dat het kind vindt dat het zo goed is, ook al staat er maar een streep op. Ik heb het nog eens gedaan met een andere jongen. Bij deze jongen heb ik er op gelet dat ik niet zo perfectionistisch was en heb ik meer gekeken naar wat hij zelf wou. Bij dit project hebben we vooral geleerd dat het kind zelf bepaalt wanneer iets af is. En dat het belangrijk is dat we meegaan in de fantasie van het kind. Als we activiteiten op een enthousiaste manier aanbieden, werkt dit aanstekelijk. We trachten het kind zoveel mogelijk bij het spel te betrekken en het aan te moedigen door zelf mee te spelen. We proberen ons in te leven in de leefwereld van het kind en te verwoorden wat het kind ervaart.
Read more
Onze leerlingen uit het vierde jaar Voeding-Verzorging hebben hun beste beentje voorgezet. Ze trokken naar Balen waar ze geholpen hebben bij de sportdag voor kleuters. Dat het een drukke dag boordevol actie was, zie je op de foto’s.
Read more
De leerlingen van 4vva hebben de middag van 22 maart een workshop gegeven over reanimatie en verbanden aanleggen aan de leerlingen van de eerste graad. Daarnaast leerden ze ook de 112 bellen. Zo mochten de leerlingen leren reanimeren op de poppen en het verband aanleggen deden 
Read more
De studenten Thuis-en Bejaardenzorg hebben een verwenvoormiddag georganiseerd voor hun grootouders en ouders. Zij organiseerden deze actie in het kader van de jongerenrechtenwedstrijd. "De bedoeling was om samen met onze grootouders of ouders spelletjes te spelen, hen een voetbadje of een voetmassage te geven. We wilden hen eens in de bloemetjes zetten en goed verwennen", vertelt Rani. "Het is belangrijk om je familie of gezin af en toe in de kijker te zetten en dit hebben we gedaan. Het 'jongerenrecht op familie' hebben we via deze actie bereikt, net als het 'recht op ontspanning'." "Daarnaast realiseerden we ook het 'recht om samen te komen' omdat we samen een verwendag hebben georganiseerd en op die manier leerden familieleden van de leerlingen uit onze klas ook elkaar kennen."
Read more
Gezonde voeding is erg belangrijk in ons leven en daarom werken we hier ook graag rond. De leerlingen van 4VV hebben een paar spelletjes rond dit thema uitgewerkt voor de leerlingen van het 2de leerjaar op het Sint-Jan Berchmanscollege. "Eerst kregen we een bundeltje dat samenhangt met een ander project, dat van de gezonde brunch die binnenkort ook doorgaat," zegt Elisabeth van 4VVa. "We kregen eerst een les om na te denken wat we konden maken en daarna nog een les om alles uit te proberen. De week erop zijn we naar SJB gegaan om onze spelletjes uit te proberen. We deden bijvoorbeeld een kleine quiz en bij een goed antwoord mochten ze een stuk fruit uit de zak nemen. Anderen hadden een spelbord, een zoektocht door de hele school ... Het was erg tof, de kindjes luisterden goed en ze waren heel nieuwsgierig!"
Read more