Gebruiksvoorwaarden

Art. 1 Definities

Webshop: de virtuele winkel van Sint-Lutgardis.

Product: dit zijn  goederen die te koop aangeboden worden in de webshop.

Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.

 

Art. 2 Prijs

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 6% of 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alles moet afgehaald of ter plekke geconsumeerd worden.

 

Art. 3 Bestelling, betaling via webshop en e-bevestiging

De koper kan zijn bestelling ingeven via de webshop. Hierna ontvangt hij een aankoopbevestiging per e-mail van Sint-Lutgardis met daarin volgende vermeldingen:

- Bestelnummer (uniek nummer);

- Naam en adres van de koper;

- Per product: product omschrijving, aantal, eenheidsprijs inclusief BTW en subtotaal (subtotaal = aantal x eenheidsprijs);

- Verzendingskosten (niet van toepassing);

- Het totaalbedrag. Het totaalbedrag is de som van de hierboven beschreven subtotalen.

De e-bevestiging maakt de koop definitief. Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.

 

Art. 4 Betaling

De betaling gebeurd via overschrijving, kredietkaart, PayPal of cash.

Voor sommige betalingsmethoden zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze worden vermeld tijdens de uitcheckprocedure.

 

Art. 5 Aflevering van de bestelde producten

De aangekochte producten kunnen door de koper afgehaald worden bij Sint-Lutgardis in de Gasthuisstraat 3, 2400 Mol

 

Art. 6 Terugname

Als u niet tevreden bent over uw aankoop dient u dit binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons te melden. U dient vervolgens het product binnen de 7 dagen aan ons retour te sturen of binnen te brengen. De adresgegevens zullen door ons ter beschikking worden gesteld. De verzendingskosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het betaalde bedrag verminderd met de verzendingskosten binnen de 30 dagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

Voorwaarden:

- Het product werd aangekocht in onze webshop;

- Het product zit in de originele verpakking en is nog steeds intact;

- Het product werd niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.

Tijdens de proefperiode van 14 dagen mag je het product inspecteren zoals je in een normale winkel zou doen. Het is dus niet toegestaan om de folie te verwijderen als je het product nog wil retourneren.

 

Art. 7 Aansprakelijkheid tijdens de verzending

Geen enkele verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd voor het verlies of de beschadiging, direct of indirect, wat de oorzaak ook moge zijn nadat de producten onze opslagplaats hebben verlaten. Indien het product beschadiging oploopt tijdens de verzending of zoekt raakt door een fout van de transporteur kan de koper alleen vergoed worden voor de geleden schade in de mate dat de verzekering van de transporteur de schade dekt. Indien gewenst kan u contact met ons opnemen om een verzekerde verzending te bekomen. Mits een kleine toeslag kan u de producten verzekeren zodat alle schade kan vergoed worden.

Klachten moeten worden ingediend binnen de 4 werkdagen na het ontvangen van het pakket.

 

Art. 8 Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

 

Art. 9 Betwistingen

Eventuele klachten dienen door de koper per email of door aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan Sint-Lutgardis. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

 

Art. 10 Gegevensbeheer

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

 

Art. 11 Beschikbaarheid

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als we de producten zelf niet op voorraad hebben zijn we afhankelijk van de meldingen die we ontvangen van onze leveranciers. Op het moment dat de koper een bestelling doet zullen we de producten die we niet zelf op voorraad hebben zo snel mogelijk bestellen en brengen we de koper op de hoogte van de vermoedelijke levertermijn. Alle fouten en wijzigingen zijn onafhankelijk van onze wil en vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid. Mocht een product na bestelling niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u een volledige terugbetaling van de bestelde goederen zal ontvangen. Sint-Lutgardis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn die ter indicatie wordt opgegeven op onze website. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding. U hebt het recht de bestelling te annuleren als de wachttijd meer dan 21 werkdagen bedraagt en we de bestelde producten nog niet hebben overgedragen aan onze transporteur. Indien het product niet op voorraad is en het is belangrijk dat u het voor een bepaalde datum ontvangt, vragen wij u om ons vooraf te contacteren zodat we u een zo correct mogelijke inschatting kunnen geven van de haalbaarheid van de door u gewenste leveringsdatum.

 

Art 12 Promoties

Sint-Lutgardis heeft de mogelijkheid om promoties door te voeren. Dit kan gebeuren door het tijdelijk verlagen van de prijs van sommige producten in onze webshop of door het aanbieden van kortingscodes. Deze kortingscodes kunnen algemeen zijn en dus voor iedereen beschikbaar, maar deze kortingscodes kunnen ook persoonlijk zijn of voor een beperkte groep mensen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen (bijvoorbeeld lid zijn van een spellenclub). Als mensen gebruik maken van kortingscodes die niet voor hen van toepassing zijn (bijvoorbeeld geen lid zijn van een spellenclub en toch een kortingscode hiervoor doorgeven) heeft Sint-Lutgardis het recht om de kortingscode te verwijderen en de bestelling aan normale kostprijs aan te rekenen. De klant zal hiervan steeds ingelicht worden zodat hij het gebruik van de kortingscode kan rechtvaardigen. Tenzij anders vermeld zijn alle kortingscodes beperkt tot 1 per persoon. Bij de aankoop van cadeaubonnen zal steeds de betaalde waarde gebruikt worden als waarde voor de cadeaubon. Er is geen korting mogelijk op cadeaubonnen.

 

Art 13 Combineerbaarheid van promoties

Het is niet mogelijk om een kortingscode te gebruiken op een product dat al in promotie is, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in de toelichting van de kortingscode. Er kan hoe dan ook slechts één kortingscode per bestelling worden gebruikt en verschillende kortingen zijn niet combineerbaar.

 

Art. 14 Ontbinding van verkoop

In samenspraak met Sint-Lutgardis kan als uitzondering een aankoop nietig worden verklaard. Indien er reeds kosten werden gemaakt door de bestelling heeft Sint-Lutgardis het recht een vergoeding te vragen voor deze kosten.