“Onze eerstejaars kunnen nu veilig én proper naar school fietsen”

De leerlingen uit 1 Oriëntering hebben zelf hun fietsen gecontroleerd. Uit de resultaten bleek dat de meeste fietsen goed in orde waren.

Om veilig naar school te fietsen is het belangrijk dat de fiets in orde is. Onze eerstejaars moesten aan de hand van een vragenlijst controleren of hun fiets wettelijk in orde is.

“De meeste fietsen bleken in orde, al stelden enkele leerlingen wel vast dat hun fiets een reflector voor- of achteraan mist”, zegt leerkracht mevrouw Dillen. “Na de controle hebben de leerlingen hun fiets nog grondig gereinigd. Zo kunnen ze nu veilig en proper naar school fietsen.”

Comments are closed.