“Eerstejaars kunnen veilig en proper naar school fietsen”

School for Rights – recht op veiligheid

De leerlingen uit 1OR hebben tijdens de les techniek een technische controle van hun fiets uitgevoerd. De resultaten waren uitstekend.

“Alle leerlingen kregen een fietscontrolekaart. Aan de hand daarvan hebben ze hun fiets gecontroleerd zodat ze veilig naar school kunnen rijden. Van de 19 gecontroleerde fietsen was er slechts 1 niet in volledig in orde”, legt leerkracht Sylvia Dillen uit.

“Daarna hebben ze hun fiets gereinigd in functie van de les techniek wat erop neerkomt dat ze een technisch systeem moeten onderhouden. De leerlingen kunnen nu veilig en proper naar school fietsen”, knipoogt mevrouw Dillen.

Comments are closed.