Leerlingen tillen 14 ton per jaar, maar niet meer op onze school na deze actie

Dit schooljaar organiseerden we al voor de 8e keer een boekentassenactie, dit in het kader van een gezonde en fitte school.

“We hebben de boekentassen van al onze eerstejaars gewogen tijdens de lessen LO en een berekening gemaakt van het boekentassengewicht t.o.v. het lichaamsgewicht. Het gewicht van de boekentas mag slechts 10% bedragen van die van het lichaamsgewicht. Ervaring leert ons dat het grootste probleem zich in het eerste jaar jaar voordoet”, legt leerkracht Laura Doino uit.

In het tijdschrift “Klasse voor ouders” lezen we het volgende:  ‘Elke dag komen duizenden jongeren naar school met een schooltas die gemiddeld 8 kg weegt.  Ze dragen die schooltas 5 dagen per week of 180 dagen per jaar. Gemiddeld tillen ze de schooltas 10 keer per dag op, goed voor 80 kg per dag en 14 ton per jaar. Dat komt ongeveer overeen met het gewicht van 7 personenwagens!’

“De  belasting voor de rug is enorm en vele van onze leerlingen hebben dan ook rugklachten. We bemerken dat in de 1ste graad en de afdelingen HZ en BE er dagelijks heel wat gewicht wordt meegesleept naar school. Onze school kocht vorig jaar nieuwe lockers aan waar de leerlingen van de eerste graad gebruik van kunnen maken”, vervolgt mevrouw Doino.

Onze resultaten :

1e jaar :

* van 65 lln werd een berekening gemaakt (percentage verhouding lich.gewicht/gewicht boekentas)

* 43 lln hadden een boekentas die meer dan 10% van het lich.gewicht bedroeg (= ongeveer 66%)

(2 jaar geleden : 75%, vorig jaar bedroeg dit 73%)

* slechts 22 lln hadden een boekentas die max. 10% van het lichaamsgewicht bedroeg.

* absoluut maximum: 1 ll van 1A heeft draagt een rugzak die 26,1% van haar lichaamsgewicht bedraagt

* er is een groot verschil tussen de leerlingen van 1A en 1B :

– in 1 A : 85% had een te zware boekentas

– in 1B : 52,5% had een te zware boekentas

* er is ook een groot verschil tussen leerlingen van dezelfde klas : boekentas van 4kg – boekentas van 10kg

De leerlingen schrokken soms zelf van de overbodige inhoud. Sommige boekentassen bevatten bijvoorbeeld 4 flesjes met drank, 3 pennenzakken, zware ringmappen.

“Er is duidelijk een positieve evolutie, een dalende lijn”, besluit mevrouw Doino. “Op verschillende vlakken wordt hierrond gewerkt en proberen we de leerlingen bewust te maken.  De inspanningen die we hierin steken, renderen.”

Comments are closed.